Miništrani farnosti Zvolen - mesto

Hodnotenie užívateľov:  / 2
StrašnýNajlepší 

Kto môže byť miništrantom?
Každý chlapec s túžbou slúžiť pri oltári. Pozvaní sú aj tí, ktorí nikdy neminištrovali. Netreba sa báť.
Starší miništranti ti radi pomôžu stať sa miništrantom. Všetko nejasné ti radi vysvetlíme. Radi ťa medzi nami privítame. 
Každý, kto chce začať miništrovať, môže prísť do sakristie pred začiatkom sv. omše.

Miništrantské stretko
Miništrantské stretko býva každý piatok po večernej sv. omši vo Farskom klube (cca o 17.45 hod.)

Prečo sa stať miništrantom? 
-svojou službou poslúžiš Pánovi Ježišovi a celému farskému spoločenstvu
-naučíš sa nové zaujímavé veci
-prežívaš radosť zo služby s kamarátmi a rovesníkmi
-počas roka stretká a rôzne akcie

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, pomáhať. Miništrovanie teda znamená slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti.

Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi, preto miništrantská služba je priam anjelská. Anjeli sa v nebi neustále klaňajú Pánu Bohu a spievajú na jeho slávu a chválu. To, čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch vykonávajú miništranti. Sú teda viditeľnými zástupcami anjelov. Ich úlohou prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné. Miništrantská služba je posvätná. Miništrant, ktorý prisluhuje pri liturgických orbadoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrovanie je teda služba rozmnožujúca Božiu milosť.

Pre miništrantskú službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením. Každý miništrant je pozvaný k tomu, aby bol vzorom v oddanosti, čistote a zbožnosti.

Úradné hodiny

 • Pondelok:  08:00 - 12:00
 • Streda:       08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        08:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Farár: Mgr. Jozef Kraus - mobil: 0905 452 811
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484 909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 533 21 22
 • Farský úrad - mobil: 0911 588 977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Zvonček

Prihlásenie

Nachádzaš sa tu: Home Spoločenstvá Miništranti Miništrani farnosti Zvolen - mesto