Dnes je

sobota, 31. október 2020
- deň reformácie
Meniny má Aurélia
Liturgický rok A
- féria
- Wolfgang, biskup

Sväté omše dnes

(Nepšinský) † starí rodičia Kučeroví, Kmeťoví, Murínoví
(Kaniansky) † Ján, Ondrej, Mária, Jozef, Amália
(Ščúry) † František Hamar

Liturgia dnes

Sobota 30. týždňa v Cezročnom období alebo Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
Liturgická farba: : ZELENÁ
- Flp 1, 18b-26
- Ž 42, 2. 3. 5b-e
- Lk 14, 1. 7-11

(Zdroj: KBS)

Sviatosť krstu

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 

Postup pri vybavovaní krstu dieťaťa

Milí rodičia, spolu s Vami sa tešíme nie len z prírastku do vašej rodiny, ale aj z toho, že chcete aby sa vaše dieťa stalo Božím dieťaťom, znovuzrodeným vo sviatosti krstu.

 • Rodičia  požiadajú o krst pre svoje dieťa vo farskej kancelárii najmenej jeden týždeň vopred.
 • Krst sa udeľuje v sobotu o 11:30 a v nedeľu o 11:30 hodine vo Farskom kostole.
 • Krstné ponaučenie býva vo štvrtok pred krstom o 18:00 hod. v zasadačke farského úradu.
 • Na ponaučení má prísť minimálne jeden krstný rodič a jeden rodič dieťaťa.
 • Krstný rodič sa pri krste nezastupuje inou osobou
 • Na krst je potrebné priniesť sviečku a košieľku. 
Požiadavky pre možnosť pokrstenia dieťaťa do siedmich rokov veku podľa Kódexu kánonického práva, platného v celej Cirkvi.
Kán. 867 - § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. § 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.

Krstenec
Kán. 868 -
§ 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje: 1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili; 2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podža predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod. § 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Krstný rodič
Kán. 872 -
Krstencovi sa podža možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.
Kán. 873 - Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovatež, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovatež domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. 

P. S.: Rodičia! Prijmite naše povzbudenie a vyberajte pre svoje deti mena, ktoré nie sú cudzie kresťanskému duchu a tradícii. (Kán. 855 - Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu.) Je nám ľúto, keď počujeme, ako rodičia podliehajú módnym trendom a dávajú svojim deťom mená, ktoré už o niekoľko málo rokov pre ne nebudú nič znamenať. Nepodceňujme úlohu, ktorú v našom živote má krstné meno.
 
Postup pri vybavovaní krstu dospelého
Dospelý veriaci, ktorý má záujem byľ prijatý do Katolíckej cirkvi nech sa osobne prihlási na farskom úrade. Oboznámime ho s podmienkami prijatia. Príprava sa koná formou nábožensko-teologického kurzu, ktorý začína každý rok v mesiaci október.

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00  a 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Farnosť Sviatosti Sviatosť krstu