Dnes je

nedeľa, 21. apríl 2019
- Veľkonočná nedeľa
Meniny má Ervín
Liturgický rok C
- Veľkonočná nedeľa
- Anzelm, biskup, uč.Cirkvi

Sväté omše dnes

7.00 (Kaniansky) † Štefan
9.00 (Uram) farská Za farnosť
10.30 (Uram) detská † rodina Hustinová
18.00 (Kaniansky) † Margita a Ondrej, Helena a Rudolf
9.30 (Nepšinský) Lieskovec † Dušan, Jozef, Júlia, Štefan, Júlia
11.00 (Nepšinský) Zolná

Liturgia dnes

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Liturgická farba: BIELA
- Sk 10, 34a. 37-43
- Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23
- Kol 3, 1-4
- 1 Kor 5, 6b-8
- Sekvencia
- Jn 20, 1-9
- Lk 24, 1-12

(Zdroj: KBS)

Sviatosť manželstva

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Sobášne náuky sú v pondelky o 18.00 hod. v zasadačke fary v týchto termínoch:

 • 21.1.2019 – mravouka
 • 28.1.2019 – vierouka
 • 4.2.2019 – sviatosti
 • 11.2.2019 – lekár
 • 18.2.2019 – psychológ
 • 13.5.2019 – mravouka
 • 20.5.2019 – vierouka
 • 27.5.2019 – sviatosti
 • 3.6.2019 – lekár
 • 10.6.2019 – psychológ
 • 2.9.2019 – mravouka
 • 9.9.2019 – vierouka
 • 16.9.2019 – sviatosti
 • 23.9.2019 – lekár
 • 30.9.2019 – psychológ

Príprava snúbencov pred sobášom začína prihlásením sa obidvoch na fare minimálne 3 mesiace pred sobášom (odporúčame prísť skôr, nakoľko bývajú problémy nájsť sálu...).

Sobáš sa nahlasuje počas úradných hodín v kancelárii Farského úradu.Snúbenec či snúbenica majú právo sobášiť sa vo svojej farnosti - kde má aspoň jeden z nich trvalý pobyt. Katolíci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, si prinesú výpis z knihy pokrstených s dátumom nie starším ako pol roka z farnosti, kde boli pokrstení. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti Zvolen - mesto, musí si od svojho pána farára, podľa trvalého bydliska vypýtať licenciu k sobášu.

Poučenie k sviatosti manželstva býva v pondelok o 18:00 hod. v zasadačke farského úradu:

1. stretnutie - mravouka
2. stretnutie - vierouka
3. stretnutie - sviatosti
4. stretnutie - lekár
5. stretnutie - psychológ
6. strenutie - 
 pri poslednom poučení sa snúbencom vysvetlí liturgický obrad sobáša a pred prijatím sviatosti manželstva pristúpia ku sviatosti pokánia.

K sobášu si potrebujete zakúpiť snubné prstene a krížik na prísahu (najlepšie na stenu).Nakoľko cirkevný sobáš je platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť Matriku v Mestskom úrade Zvolen, kde vyplníte zápisnicu, ktorú nám potom prinesiete. Nezabudnite si na Matriku so sebou vziať rodné listy a občianske preukazy. Matrika vám v týždni po sobáši vystaví sobášny list.

Pri príležitosti Vášho sobáša môžete prispieť na ekonomický chod farnosti. Z milodaru, ktorý môžete obetovať hneď v kostole alebo vo fare, sú hradené režijné náklady farnosti.

Doklady potrebné pre uzatvorenie manželstva
1. Krstné listy žiadateľov, ak neboli pokrstení v našej farnosti.
2. Spísanie cirkevnej zápisnice je na fare. Musia byť prítomní obidvaja snúbenci.
3. Predložiť potrebné údaje o svedkoch, ktorí budú prítomní na sobáši. Na svedkov nie sú kladené žiadne podmienky na prijaté sviatosti ani na vierovyznanie. Potrebné údaje o svedkoch: meno, presná adresa a rodné číslo.
4. Zápisnicu z matriky Mestského úradu vo ZV, spolu s rodnými listami žiadateľov.
5. Prípadne ďalšie dokumenty, ak to okolnosti vyžadujú.

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Marian Uram
 • Diakon: Mgr. Lukáš Líška
 • Farský úrad - linka:   +421 45 5332122
 • Farský úrad - mobil: +421 911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Farnosť Sviatosti Sviatosť manželstva