Príprava dospelých ku sviatostiam

Hodnotenie užívateľov:  / 0

V mesiaci október začneme pripravovať dospelých na prijatie sviatosti krstu, Eucharistie a birmovania. Záujemcova sa môžu prihlásiť v kancelárii fary poča stránkových dní do konca septembra. Príprava bude bývať v stredy o 19.00 hod. vo fare.

Služby vo farnosti

Hodnotenie užívateľov:  / 0

Tento týždeň (5.9.-11.9.) začnú stretnutia tých, ktorí majú vo farnosti služby:

 • V pondelok lektori, v utorok akolyti, v stredu ekonomická rada - stretnutia budú po večernej sv. omši.
 • Katechéti budú mať stretnutie v stredu o 15.30 hod.
 • Miništranti majú stretnutie každý piatok po večernej sv. omši vo farskom klube.
 • Detský zbor, ktorý sprevádza nedeľnú detskú sv. omšu, má nácvik každý piatok o 15.00 hod. vo farskom klube. Všetky deti srdečne pozývame.
 • Mládežnícky zbor, ktorý spieva na večerných mládežníckych sv. omšiach v nedeľu, má stretnutie dve hodiny pred mládežníckou sv. omšou. Srdečne pozývame.

Farský denný tábor 2016

Hodnotenie užívateľov:  / 0

Farský denný tábor bude v týždni 4.7.-8.7.2016 - pozývame.

Čítať ďalej...

Ohlášky Zvolenská Slatina

Hodnotenie užívateľov:  / 0

Ohlášky Zvolenská Slatina:

Ján Škamla, ktorý pochádza z farnosti Poniky

a

Lenka Gotzmannová, ktorá pochádza z farnosti Tŕnie

bývajúci vo farnosti Zvolen - mesto.

>>> podrobnosti tu <<<

Farský karneval 2016

Hodnotenie užívateľov:  / 2

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Vladimír Václavík 0902 398422
 • Diakon: Mgr. Tomáš Švingál
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Farnosť Sväteniny