Informácie o farnosti

Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 

INFORMÁCIE O FARNOSTI ZVOLEN - MESTO

Okolie Zvolena podľa nálezov má dávnu minulosť. Nerozlučne je spojené s Pustým hradom, ktorého geologický výskum sa konal v posledných rokoch. Mesto bolo od nepamäti sídlom župy. Spomína sa už v roku 1222. Malo dobrú polohu, nakoľko sa nachádzalo na priesečníku dôležitých obchodných ciest. Hrad bol ochranou cesty „Via magna“ z hradu Hont cez Turiec a Oravu až k Baltickému moru. Napriek tomu v meste nenastal veľký rozvoj do 19. storočia.

         Mesto dostalo privilégiá pravdepodobne už v roku 1238, ktoré sa za tatárskeho vpádu stratili a preto ich Belo IV. obnovil v roku 1243.
         Vo Zvolene sa spomínajú dve farnosti – sv. Mikuláša a sv. Alžbety. O farnosti sv. Mikuláša je zmienka z roku 1250. Miesto kostola sa dodnes nepodarilo zistiť. Je mienka, že to bola hradná farnosť a kostol mohol byť buď priamo v priestoroch starého hradu, alebo v jeho blízkosti.            

Druhá farnosť s kostolom sv. Alžbety jestvujúca dodnes s kostolom námestí bola exemptná a podliehala  prepoštovi sv. Tomáša na Hore pri  Ostrihome.

   
Kostol sv. Alžbety

  

Interiér kostola

S danými privilégiami mestu z roku 1243 bola spojená aj slobodná voľba farára..  
Za reformácie tak ako väčšina farností prijala nové vierovyznanie.
         Kostol sv. Alžbety stojí na námestí. Podľa vykonaných výskumov kostol bol postavený v neskororománskom a skorogotickom slohu v rokoch 1243-1250 a v 14. storočí prestavený. Najnovšie výskumy potvrdzujú, že v 14-15. storočí vyrástli pri kostole nové objekty, ako fara, škola a radnica s väzením, nemocnica a hodinová veža. Na južnej strane kostola bola kaplnka Božieho Tela.
         Kostol s týmito budovami tvoril jeden celok. Kostol v priebehu vekov prešiel viacerými úpravami. V čase renesancie v 17. storočí bola pristavená mohutná veža. Okolo kostola bol cintorín. V 17. storočí pri zaklenutí povaly vznikli bočné chóry.
         Okná svätyne sú vysoké, delené.


Vitráže kostola


Oltár v kaplnke Sedembolestnej P. Márie

 

Z južnej strany kostola je pristavená baroková kaplnka z roku 1650, v ktorej sa nachádza rokokový oltár Sedembolestnej Panny Márie z druhej polovice 18. storočia a bočné oltáre s obrazmi Panny Márie a sv. Jozefa.


Kalich z roku 1620


Krstiteľnica zo 16. storočia


Pohľad na chór kostola

 

Vo veži kostola sa nachádza jeden zvon o váhe okolo2 000 kg, ktorý je bohato zdobený so štyrmi reliéfmi a citátmi zo Starého zákona.

1.  reliéf – Ukrižovaný Kristus s nápisom :
AUDITE  VOCEM  MEAM  ET ERO  VOBIS  DEUS.

Jer. 7, 23

2.  reliéf – Nepoškvrnená s nápisom :
VOX  DILETTI  MEI  PULSANTIS AUDIT  VOCEM  EIUS.
Deut.  13,5

3.  reliéf – Najs. Trojica s nápisom :
VOX  EIUS  QUASI  AERIS  SONABIT.
Jer.  46, 22

4.  reliéf – sv. Florián s nápisom :
HILEVABUNT  VOCEM  SUAM.

Isai.  24, 14

 

Na zvone je nápis :

REFUSA  PER  JOSEFUM  HEIDENBERGER  LOSONCZINI
A.
1859

SUB  PAROCHO  TERGINA  SUB  CONSULE  HURKA  SUB
INSPEKTORE  KOZACZEK

Kňazi:

Pochádzajúci zo Zvolena:

Fidicinis  Ignác 1773-1813
Meszáros  Jozef 1776-1850
Meszáros  Štefan ?-1823
Holéry  Imrich ?-1844
Kozáček  Jozef 1807-1877
Petrovič  František 1810-1867
Divald  Montán 1823-1864
Herman  Pavol 1862-1936
Burka  Karol 1874-1915
Jekkel  Jozef 1886-1951
Špilka  Vavrinec  Tibor, O Praem. 1898-1955
Janiczek  Jozef, SJ 1898-1965
Weis  Viliam 1908-2002
Hanuška  Jozef   1910-1983
Tóth  Ján 1912-1954
Laburda  Karol  Valentín, OP 1956
Slovák  Vladimír, ThLic. 1964
Krajčík  Ján, Mons. 1964
Bublinec  Marián, ThDr. 1966
Koppal  Branislav, Ing., PhLic. 1969
Maťašovský  Norbert 1969
Šmidriak  Ondrej, ThDr., PhD 1969
Felix  Martin 1976
Nociar  Vladimír  Krišpín, OFM Cap. 1978
Sliačan  Miroslav 1979
Brutovský  Boris 1983
Čunderlík  Štefan (Lieskovec) 1981


Pochovaní vo Zvolene:

Meszáros  Štefan ?-1823
Matuškovič  Martin 1851-1919
Herman  Pavol 1826-1936
Ďurkovič  Štefan 1890-1943
Paldauf  Štefan 1892-1972
Hanuška  Jozef 1910-1983
Lučivjanský  Július 1916-1991
Opálka  Štefan 1948-2000
Golis  Vincent  Stanislav, OP 1950-2005
Gajdoš, OP 1922-2009

Pôsobiaci vo Zvolene:

Peter 1292
Michal 1332-1337
Dominici  Mikuláš 1402
Ladislav 1464
Juraj 1522
Klein  Ján 1534
Gregor 1543
Lovcsányi  Juraj 1556
Paskovi  (Paschovius)  Ambróz 1665-168
Čelko  Matej 1681-1684
Pudmay  Matej 1684-1686
Mažár  Krištof 1686-1689
Istvanovics  Martin       1687-1689
Barthossovics  František  1689-1692
Abrahámovics  Michal 1692-1701
Thorány  Ján  Alexej 1701-1708
Kralinovič  Matej 1708-1709
Murgaš  Michal 1709-1715
Kralinovč  Matej 1715  2x
Čulík  Martin 1715-1718
Janovič  Juraj 1718-1737
Lepiny  František 1737
Ďurovský  Juraj 1737-1738
Gerda  Jozef 1738-1770
Juračka  Jozef 1770-1777
Maršalík  Ján 1777
Markuš  Imrich 1777-1781
Fábry  Jozef 1781-1791
Vyškovský  Kazimír, OFM 1791-1792
Schira  Adam  (Michal) 1792-1795
Gašparec  Ján 1795-1802
Bulla  (Bolla)  Jozef  Alojz 1802-1804
Koločay  Ján 1804-1805
Meszároš  Jozef 1805-1828
Šteffko  Juraj 1828-1829
Budatínsky  Samuel 1829-1833
Rakovský  Ján    1833-1847
Kozaček  Jozef           1847-1851
Tergina  Pavel 1851-1888
Žembery  Jozef   1888
Gürtler  Jozef 1888-1895
Tmák  Jozef 1895-1900
Matuškovič  Martin 1900-1920
Dvihally  Vojtech 1920
Smida  Jozef 1920-1924
Ďurkovič  Štefan   1924-1943
Feranec  Jozef   1943-1945
Slašťan  Tomáš 1945-1948
Feranec  Jozef   1948-1952     2x
Mečiar  Kamil 1952-1956
Hudec  Jozef       1956-1966
Mišík  Mikuláš 1966-1978
Kaniansky  Jozef 1978-1980
Piecka  Štefan 1980-1984
Blaško  Juraj 1984-1986
Koryťák  Igor 1986-1990
Nepšinský  Vojtech, ThDr. 1990-1999
Židek  Pavol 1999-2002
Varga  Stanislav, ThDr., PhD 2002-2007
Párničan  Pavol, PhD 2007-


LIESKOVEC
(filiálka)

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1263 z listiny kráľa Belu IV. Archeologický výskum v lokalite Hrádok potvrdzuje, že osídlenie je omnoho staršie. V 15. storočí bol poddanskou obcou kráľovského mesta Zvolena. V roku 1577 veľa vytrpela nájazdmi Turkov, ktorí mnohých obyvateľov odviedli do zajatia.

        

Lieskovec je filiálkou farnosti Zvolen-mesto. Obyvatelia obce boli v minulosti prevažne evanjelického vierovyznania. Výstavbou a sťahovaním obyvateľov je dnes polovica katolíckeho vierovyznania. Nakoľko v obci nie je kostol, bohoslužby sa konajú v dome smútku na cintoríne. Veriaci túžia mať chrám, preto sa pripravuje výstavba kostola, ktorý bude zasvätený Božiemu milosrdenstvu.


Maketa kostola Božieho milosrdenstva

 

ZOLNÁ
(filiálka)

Obec sa spomína už v roku 1265 ako dedina tunajších zemepánov. V 15. storočí patrila k Vígľašskému panstvu a od 16. storočia bola zemianskou portálnou obcou. V 16. a 17. storočí bola poplatná Turkom, ktorí ju v rokoch 1578 a 1599 vyplienili. Obec bola poplatná Turkom do roku 1657.

        V minulosti bola Zolná samostatnou farnosťou, ktorá sa spomína už v roku 1292. Nakoľko v obci bolo málo veriacich bola pripojená k farnosti Zvolenská Slatina. V súčasnosti je filiálkou farnosti Zvolen-mesto. Farská škola tu existovala už v 14. storočí.


Kostol sv. Matúša

Jednoloďový ranogotický kostol sa spomína s patrocíniom sv. Štefana. Kedy zmenil svojho patróna nie je známe. Kostol stojí na vŕšku, je ohradený múrom. Pochádza z 13. storočia. Bol v dezolátnom stave, dnes je čiastočne opravený a konajú sa v ňom bohoslužby. Svätyňa má polygonálne ukončenie, zaklenutá je gotickou klenbou. Loď má novú drevenú povalu, oltár je murovaný.

         Vedľa svätyne je sakristia, v ktorej je murovaný oltár. V kostole sa nachádzajú vzácne fresky z gotickej doby, čiastočne zreštaurované. V priečelí kostola je veža pristavená neskoršie, v nej sa nachádza starobylý 16 centový zvon z roku 1514.

Úradné hodiny

 • Pondelok:  08:00 - 12:00
 • Streda:       08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        08:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Farár: Mgr. Jozef Kraus - mobil: 0905 452 811
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484 909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 533 21 22
 • Farský úrad - mobil: 0911 588 977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Zvonček

Nachádzaš sa tu: Home Farnosť História Informácie o farnosti