Informácie o kostole sv. Alžbety

Hodnotenie užívateľov:  / 2
StrašnýNajlepší 

Okolie Zvolena podľa nálezov má dávnu minulosť. Nerozlučne je spojené s Pustým hradom, ktorého geologický výskum sa konal v posledných rokoch. Mesto bolo od nepamäti sídlom župy. Spomína sa už v roku 1222. Malo dobrú polohu, nakoľko sa nachádzalo na priesečníku dôležitých obchodných ciest. Hrad bol ochranou cesty „Via magna“ z hradu Hont cez Turiec a Oravu až k Baltickému moru. Napriek tomu v meste nenastal veľký rozvoj do 19. storočia.

Mesto dostalo privilégiá pravdepodobne už v roku 1238, ktoré sa za tatárskeho vpádu stratili a preto ich Belo IV. obnovil v roku 1243.

Vo Zvolene sa spomínajú dve farnosti – sv. Mikuláša a sv. Alžbety. O farnosti sv. Mikuláša je zmienka z roku 1250. Miesto kostola sa dodnes nepodarilo zistiť. Je mienka, že to bola hradná farnosť a kostol mohol byť buď priamo v priestoroch starého hradu, alebo v jeho blízkosti.

Druhá farnosť s kostolom sv. Alžbety jestvujúca dodnes s kostolom námestí bola exemptná a podliehala  prepoštovi sv. Tomáša na Hore pri  Ostrihome.

 

Kostol sv. Alžbety

 

Interiér kostola

 

S danými privilégiami mestu z roku 1243 bola spojená aj slobodná voľba farára.
Za reformácie tak ako väčšina farností prijala nové vierovyznanie.
Kostol sv. Alžbety stojí na námestí. Podľa vykonaných výskumov kostol bol postavený v neskororománskom a skorogotickom slohu v rokoch 1243-1250 a v 14. storočí prestavený. Najnovšie výskumy potvrdzujú, že v 14-15. storočí vyrástli pri kostole nové objekty, ako fara, škola a radnica s väzením, nemocnica a hodinová veža. Na južnej strane kostola bola kaplnka Božieho Tela.
Kostol s týmito budovami tvoril jeden celok. Kostol v priebehu vekov prešiel viacerými úpravami. V čase renesancie v 17. storočí bola pristavená mohutná veža. Okolo kostola bol cintorín. V 17. storočí pri zaklenutí povaly vznikli bočné chóry.
Okná svätyne sú vysoké, delené.

 

Vitráže kostola

 

Oltár v kaplnke Sedembolestnej P. Márie

 

Z južnej strany kostola je pristavená baroková kaplnka z roku 1650, v ktorej sa nachádza rokokový oltár Sedembolestnej Panny Márie z druhej polovice 18.storočia a bočné oltáre s obrazmi Panny Márie a sv. Jozefa.

 

Kalich z roku 1620

 

Krstiteľnica zo 16. storočia

Pohľad na chór kostola

Vo veži kostola sa nachádza jeden zvon o váhe okolo 2 000 kg, ktorý je bohato zdobený so štyrmi reliéfmi a citátmi zo Starého zákona.

1.  reliéf – Ukrižovaný Kristus s nápisom : 
AUDITE  VOCEM  MEAM  ET ERO  VOBIS  DEUS.
Jer. 7, 23

2.  reliéf – Nepoškvrnená s nápisom : 
VOX  DILETTI  MEI  PULSANTIS AUDIT  VOCEM  EIUS.
Deut.  13,5

3.  reliéf – Najs. Trojica s nápisom : 
VOX  EIUS  QUASI  AERIS  SONABIT. 
Jer.  46, 22

4.  reliéf – sv. Florián s nápisom : 
HILEVABUNT  VOCEM  SUAM.
Isai.  24, 14

Na zvone je nápis :

REFUSA  PER  JOSEFUM  HEIDENBERGER  LOSONCZINI
A. 1859

SUB  PAROCHO  TERGINA  SUB  CONSULE  HURKA  SUB 
INSPEKTORE  KOZACZEK