Dnes je

utorok, 19. jún 2018
Meniny má Alfréd
Liturgický rok B
- ľubovoľná spomienka
- Romuald, opát

Sväté omše dnes

6.30 (Nepšinský) † bratia Ján, Milan a starí rodičia
12.00 (Kaniansky) † Július, Ján, Emília a Ivan
17.00 (Sekereš) † Štefan a Helena Ivaničoví

Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 5
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
† členovia ružencového bratstva
Nepšinský
9.00
farská
Farská Za farnosť
Sekereš
10.30
detská
† z rodiny Annušovej, Krupčiakovej
Sekereš
18.00
† Štefan a Emília
Kaniansky
19.30
mládežnícka
Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Máriu
Šulík, OP.
9.30
Lieskovec
† Tomáško
Kaniansky

6.30
† Alojz a Anna s rodinou
Nepšinský
12.00
† Anna a František, syn Ľubomír
Kaniansky
17.00
† Helena a Štefan Ďurovičoví a † Mária a Štefan Kútikoví
Sekereš

6.30
† bratia Ján, Milan a starí rodičia
Nepšinský
12.00
† Július, Ján, Emília a Ivan
Kaniansky
17.00
† Štefan a Helena Ivaničoví
Sekereš

6.30
† dcéra Alexandra a vnuk Andrejko
Sekereš
12.00
† Peter, Anna, Jozef, Emília, rodina Rusnáková
Kaniansky
17.00
† Valéria a Jozef Soboňoví, Helena Benčatová
Nepšinský

6.30
† Štefánia, Miroslava, Ladislav, Peter, Vladimír Vrabcoví
Sekereš
12.00
Za obrátenie a uzdravenie syna s celou jeho rodinou
Nepšinský
17.00
† rodičia Zlatica, Ján, Justína, Karol, brat Marián
Kaniansky

6.30
† Eduard
Nepšinský
12.00
† Ján, Rozália, Ján
Sekereš
17.00
Na úmysel darcu
Kaniansky
18.00
Lieskovec
† Štefan, Emília, Matúš, Magdaléna
Nepšinský

6.30
† Ján Rybár
Kaniansky
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Kňažek M.
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán

7.00
† Anton, Magdaléna, Anton
Nepšinský
9.00
farská
Farská Za farnosť
Sekereš
10.30
detská
Poďakovanie členom detsk. spevokolu a miništrantom
Sekereš
18.00
† kňaz Ján
Kaniansky
19.30
Poďakovanie členom mládežn. spevokolu a miništrantom
9.30
Lieskovec
† Mária, Jozef, Anna, Albert
Kaniansky

 • Dnes je 11. nedeľa v cezročnom období. Pri všetkých sv. omšiach bude mesačná zbierka na opravu strechy kaplnky a kostola. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.
 • V sobotu 23.6. budú na Kováčovej primície nášho diakona Dominika Kučeru o 10.00 hod. v kostole sv. Gorazda. Srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu udelí generálny vikár sviatosť birmovania na Zvolen-Sekieri. Sv. omša je o 10.30 hod. Srdečne pozývame.
 • Budúca nedeľa je 12. nedeľa v cezročnom období – Cirkev slávi slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Pri všetkých sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (Svätopeterský halier). V našom kostole budú o 14.30 hod. chvály a modlitby za uzdravenie našich rodín. Bližšie informácie sú na výveske.

 • Na kostol: bohuznáma 30 €, 40 €, 50 €, 100 €, 100 €
 • Na charitu: bohuznáma 40 €
 • Z krstu: Karin Kaštierovej 20 €, Matúša Lazára 50 €, Samuela Šufliarskeho 20 €
 • Zo sobáša: Lupták a Kuzmová 50 €, Medveď a Rečková 100 €
 • Z pohrebu: Jozefa Popáleného 100 €, Ireny Feriancovej 50 €, Jany Semaničovej 30 €

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 Od 2.5. do 4.5.2018 zatvorené

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Peter Sekereš
 • Telefón: +421 45 5332122
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Prihlásenie

Nachádzaš sa tu: Home Farnosť Farské oznamy Farské oznamy