Dnes je

piatok, 14. december 2018
Meniny má Branislava, Bronislava
Liturgický rok C
- spomienka
- Ján z Kríža, kňaz, uč.C.

Sväté omše dnes

6.00 (Uram) † r. Šedinová, Kamiačová, Rečková
12.00 (Kaniansky) † Vladimír Sklenka
17.00 (Nepšinský) † Ema a Emil
18.00 (Kaniansky) Lieskovec † Katarína, Pavel, Pavel, Valéria, Martin

Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 6

Týždenné farské oznamy

7.00
† Mikuláš a jeho rodičia
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
† Mária, Ján, Ondrej, Ervín a rodičia
Uram
18.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Soňku
Uram
19.30
mládežnícka
† Ondrej Tuhársky
Šmidriak
9.30
Lieskovec
† Ondrej, Mária, Pavel, Ľudmila
Kaniansky

6.00
† manžel Pavol, Emil, Peter a rodičia
Uram
12.00
† Angela
Kaniansky
17.00
Za duše v očistci
Nepšinský

6.00
† Ľudovít a syn Ľudovít Ráchelovci
Uram
12.00
† manžel Igor
Kaniansky
17.00
Za zdravie a BP pre syna Ivka s rodinou
Nepšinský

6.00
† dcéra Zdenka
Nepšinský
12.00
† Helena, Imrich, Miloslav, Helena
Kaniansky
17.00
† Terézia a Juraj
Uram

6.00
† rodičia Karol a Otília, súrodenci Edita, Magdaléna, manželka Amália, švagriná Mária
Uram
12.00
† manžel Ladislav Oslanec a † r. Folková a Oslancová
Kaniansky
17.00
† Mária Šimúthová, (15. výročie úmrtia)
Nepšinský

6.00
† r. Šedinová, Kamiačová, Rečková
Uram
12.00
† Vladimír Sklenka
Kaniansky
17.00
† Ema a Emil
Nepšinský
18.00
Lieskovec
† Katarína, Pavel, Pavel, Valéria, Martin
Kaniansky

6.30
† Osvald, Juraj, Mária, Juraj, Gabriel
Uram
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Kaniansky
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán

7.00
Za zdravie a BP pre Ivetu a rodinu Blahútovú
Uram
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
† rodina Najšlová, Pavlíková, Jergušová
Nepšinský
18.00
† Zuzana, Pavel, Karel a ich rodičia
Kaniansky
20.00
mládežnícka
† Anna Hošková, (10. výročie)
Šulík
9.30
Lieskovec
† Anna, Emil, Vladimír, Emil, Vladimír
Uram

 • Do nedele 16.12.: Skúste nakresliť sv. Mikuláša ako zachraňuje človeka, ktorý padol cez palubu lode do mora...

 • Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. Nazbierali sme 1269,25€ a v Lieskovci 65,20€. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Tento týždeň sú zimné kántrové dni: streda, piatok a sobota. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Tento týždeň budú stretnutia tých, ktorí majú služby vo farnosti: v pondelok lektori, v utorok akolyti, vo štvrtok ekonomická rada - stretnutia budú po večernej sv. omši. Katechéti budú mať stretnutie v stredu o 15.30 hod.
 • V sobotu 15.12. bude po rannej sv. omši upratovanie kostola z príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov. Prosíme aj mladších farníkov o výpomoc tým, čo upratujú pravidelne.
 • Na budúcu nedeľu je tretia adventná nedeľa. Po večernej sv. omši o 19.00 hod. bude adventný koncert. Srdečne pozývame. Mládežnícka sv. omša bude o 20.00 hod.

 • Na kostol: bohuznáma 20€, 50€, 100€, r. Murínová 50€, Helenka Laburdová 10€.
 • Na charitu: bohuznáma 20€
 • Z krstu: Lukáša Sľúku 50€
 • Z pohrebu: Kataríny Vakaráčovej 40€

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

Cez prázdniny 13.8.-16.8. a 27.8.-31.8. zatvorené.

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Marian Uram
 • Diakon: Mgr. Lukáš Líška
 • Farský úrad - linka:   +421 45 5332122
 • Farský úrad - mobil: +421 911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Prihlásenie

Nachádzaš sa tu: Home Farnosť Farské oznamy