Dnes je

utorok, 25. február 2020
Meniny má Frederik, Frederika
Liturgický rok A
- féria
- Valburga

Sväté omše dnes

6.30 (Václavík) † rodičia Oľga a Barnabáš, Mária a Štefan
12.00 (Kaniansky) Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
17.00 (Nepšinský) † Martin, Jana, Peter

Liturgia dnes

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
Liturgická farba: : ZELENÁ
- Jak 4, 1-10
- Ž 55, 7-8. 9-10a. 10b-11. 23
- Mk 9, 30-37

(Zdroj: KBS)

Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 16

Týždenné farské oznamy

7.00
Poďakovanie za 60 r. života pre Anku a Mariána
Kaniansky
9.00
farská
Za farnosť
Václavík
10.30
detská
† rodina Blašková
Václavík
19.00
mládežnícka
Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mareka s rodinou
Gregor
9.30
Lieskovec
† Gabriel, Helena, Štefan, Ivan, Anna, Helena
Nepšinský

6.30
† Ján a Katarína, brat Imrich, (10. výročie úmrtia)
Václavík
12.00
† Vladimír
Kaniansky
17.00
Za všetky duše v očistci
Nepšinský

6.30
† rodičia Oľga a Barnabáš, Mária a Štefan
Václavík
12.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
Kaniansky
17.00
† Martin, Jana, Peter
Nepšinský

6.30
† súrodenci
Václavík
8.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov
Václavík
12.00
† Ján, Johana, Michal
Kaniansky
17.00
† Elena a Juraj a ich rodičia
Nepšinský
18.00
Lieskovec
Za Božiu pomoc rodine
Kaniansky

6.30
† Štefan Čarný, (1. výročie úmrtia)
Václavík
12.00
Poďakovanie za 60 rokov manželstva Štefana a Zuzany
Kaniansky
17.00
† Imrich Šimúth, (10. výročie úmrtia)
Šmidriak

6.30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínu a rodinu
Václavík
12.00
† Anna, Štefan, Michal
Kaniansky
17.00
Za šťastný pôrod, za zdravie a Božiu pomoc pre Alžbetku
Nepšinský
18.00
Lieskovec
Za Božiu pomoc pre deti s rodinami
Václavík

6.30
Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Szedélyovú
Václavík
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Kaniansky

7.00
Za členov ružencového bratstva
Kaniansky
9.00
farská
Za farnosť
Václavík
10.30
detská
† Beátka Kvasová
Václavík
19.00
mládežnícka
† Ľudovít, Anna, Pavel, Mária, Ján, Eva
Matej, OP.
9.30
Lieskovec
† Ján a rodičia, Mária, Ondrej
Nepšinský
11.00
Zolná
Nepšinský

 • Do nedele 1. marca: Skúste nakresliť dobrý skutok, ktorý ste sami urobili...

 • Minulú nedeľu bola mesačná zbierka na kostol. Nazbierali sme 1858,77 € a v Lieskovci 469,10€. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.
 • V pondelok a v utorok budeme mať zmiernu poklonu pred poludňajšou a večernou sv. omšou. Veriaci, ktorí navštívia Najsvätejšiu Oltárnu Sviatosť a zotrvajú v adorácii aspoň 30 minút, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Na Popolcovú stredu začína pôstne obdobie. V tento deň je v celej Cirkvi prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Sv. omše budú o 6.30, 8.00, 12.00, 17.00 a v Lieskovci o 18.00 hod. Pri všetkých sv. omšiach udelíme popolec. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.
 • Krížové cesty v našom kostole budú bývať v piatok a v nedeľu 45 minút pred večernou sv. omšou.
 • Odpustky
 • a) Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša, aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.
 • b) Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Slovenská katolícka charita pripravila pôstne krabičky pre Afriku. Záujemci môžu počas pôstu finančne prispieť pre chudobných na tomto kontinente.
 • Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa. Na celom Slovensku sa koná zbierka na charitu. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.

 • Na kostol: bohuznámi 30€ a 50€.
 • Z pohrebu: Dušana Žigu 20€.

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Vladimír Václavík 0902 398422
 • Diakon: Mgr. Tomáš Švingál
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Prihlásenie

Nachádzaš sa tu: Home Farnosť Farské oznamy