Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 11
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
† Ján a Ida Šalagoví
Nepšinský
10.00
farská
Za farnosť - na zvolenskom námestí
Trochan
18.00
† Ján, Štefan, Mária
Uram
19.30
mládežnícka
† dcéra a vnuk
Uram
8.00
Lieskovec
Poďakovanie za 60 rokov manželstva
Kaniansky

6.30
† Helena, Alžbeta Faldui
Uram
12.00
† Jozef a Anna, Ján a Mária
Kaniansky
17.00
† Ján Hámoš
Nepšinský
18.00
Lieskovec
Líška

6.30
† Jolana a Ján, Jaroslav, Ladislav
Uram
12.00
† Ján, Katarína, Ondrej, Pavol, Vierka
Kaniansky
17.00
† manžel a rodičia
Líška

6.30
† Ján, rodičia z oboch strán
Nepšinský
12.00
† Pavol a Zuzana, syn Pavol a ich rodičia
Kaniansky
17.00
† Anna a Štefan Ľuptákoví
Uram

6.30
† Pavol Drugda
Uram
12.00
† Terézia Čierna
Kaniansky
17.00
Za zdravie a BP pre Ladislava a celú rodinu
Nepšinský

6.30
† Vladimír, Lýdia, Miroslava, Ľudovít Valiček
Uram
8.00
Poďakovanie za uplynulý školský rok
Líška
12.00
† Pavol, Mária a ich rodičia
Kaniansky
17.00
Za duše v očistci
Šulík, OP.
18.00
Lieskovec
Za B. pomoc pre kňazov (10. výročie kňazstva)
Tyrol, OP.

6.30
† Peter, Štefánia, Ladislav, Vladimír Vrabec
Uram
8.00
Za farnosť
Nepšinský
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Kaniansky
16.00
Lieskovec
Poďakovanie za 50 r. života
Kocian

7.00
† kňazi pôsobiaci a pochádzajúci z našej farnosti
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Uram
10.30
detská
Poďakovanie členom detsk. spevokolu a miništrantom
Líška
18.00
† z rodiny Mozolovej a Vatrovej
Kaniansky
19.30
mládežnícka
Poďakovanie členom mládež. spevokolu a miništrantom
Líška
9.30
Lieskovec
† Mária, Helena, Magdaléna, Ján, Jozef
Kaniansky

 • Minulú nedeľu bola pri všetkých sv. omšiach mesačná zbierka na opravu strechy kostola. Nazbierali sme 1677,02€ a v Lieskovci 102€. Dnes je pri všetkých sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (Svätopeterský halier). Za dary srdečné Pán Boh zaplať.
 • V pondelok 24.6. Cirkev slávi slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. omša bude aj v Lieskovci o 18.00 hod. spojená s novokňazským požehnaním nášho novokňaza Lukáša Líšku.
 • V utorok 25.6. bude sv. omša v charite o 12.00 hod. Sv. omšu o 17.00 hod. bude sláviť náš novokňaz Lukáš Líška.
 • Pozývame vás na modlitby otcov a matiek do kostola BSJ Zvolen-Sekier od 28.6.-30.6. 2019. Bližšie informácie sú na výveske.
 • V piatok 28.6. Cirkev slávi slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri večernej sv. omši, po sv. prijímaní, bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu...“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V tento piatok je aj svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.
 • V sobotu 29.6. Cirkev slávi prikázaný sviatok – sv. Petra a Pavla – apoštolov. Sv. omša bude aj o 8.00 hod. Náš kňaz Václav Kocian oslávi 50 r. kňazstva pri sv. omši o 16.00 hod. v Lieskovci. S ním bude sláviť sv. omšu náš rodák Ondrej Šmidriak, ktorý sa dožije 50 r. života. Srdečne pozývame.
 • V tento deň je možné získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý dnes zbožne používa nábožné predmety (ruženec, krížik, škapuliar,...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Veriaci, ktorý dnes navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Budúca nedeľa je 13. nedeľa v cezročnom období. Sv. omše budú ako obvykle. Detskú sv. omšu bude sláviť náš novokňaz, pri ktorej udelí novokňazské požehnanie.

 • Na kostol: rodina Husárová 20€, bohuznámi 10€, 20€, 100€
 • Z krstu: Terézie Pulišovej 20€, Richarda Šmálika 50€, Melindy Márie Uličnej 30€
 • Zo sobáša: novomanželia Beňadikoví 50€
 • Z pohrebu: Terézie Ťažkej 100€, Margity Greškovej 20€

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Marian Uram
 • Diakon: Mgr. Lukáš Líška
 • Farský úrad - linka:   +421 45 5332122
 • Farský úrad - mobil: +421 911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy