Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 24
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

† Eduard
Kaniansky
Za farnosť
Nepšinský
Za zdravie a BP pre Annu s rodinou
Ščúry

† Gustáv, Emília, súrodenci a švagrovia
Nepšinský
† Adela Jedličková
Kaniansky
Za zdravie a BP pre rodinu považanovú
Ščúry

† Marián Boldiš
Nepšinský
† Anna Kminiaková
Kaniansky
Poďakovanie za dožitých 60 rokov, prosba o pomoc pre celú rodinu
Ščúry

Za duše v očistci
Nepšinský
† kňaz Ignác Hrubý
Kaniansky
† Anna Petrociová, manžel Jozef
Ščúry

† Emília Kubová
Nepšinský
† švagriná
Kaniansky
Za zdravie a BP Nikolke
Ščúry

† rodičia Stierankoví
Nepšinský
† kňaz Milan Mrva
Kaniansky
† Pavla a Jozef Giertli a rodičia z oboch strán
Ščúry

Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
Nepšinský
† Vlasta
Kaniansky
Na úmysel celebranta
Ščúry

† Mária Lipajová
Kaniansky
Za farnosť
Nepšinský
Poďakovanie za 70 r. života tety Márie
Ščúry

 • Dnes je Druhá veľkonočná nedeľa, ktorá je Nedeľou Božieho milosrdenstva.
 • Modlitba za obete pandémie: Z rozhodnutia KBS bude na poludnie 10-minútové zvonenie zvonov vyzývať všetkých veriacich k modlitbe za obete pandémie Covid-19.
 • Úplné odpustky: Na Nedeľu Božieho milosrdenstva je možné získať úplné odpustky uctením verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva, nábožným vzdychom a splnením obvyklých podmienok (Modlitba Pána, Verím v Boha, svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca). Z tohto dôvodu bude v Mariánskej kaplnke verejne vystavený obraz Božieho milosrdenstva.
 • Vzhľadom na zákaz verejného slávenia bohoslužieb, sväté omše ani obrady v kostole nebudú. Úmysly svätých omší odslúžia kňazi súkromne podľa rozpisu na výveske.
 • Kostoly nie je nariadené zamknúť, ale zákaz platí na všetky hromadné podujatia, vrátane hromadného spovedania a rozdávania svätého prijímania.
 • Kostol bude počas týždňa (pondelok – piatok) otvorený pre súkromnú modlitbu pred vystaveniu Sviatosťou oltárnou v čase od 9:00 – 17:00 hodiny.
 • Od 1. 4. 2021 je na základe usmernenia Hlavného hygienika SR povolené vykonávať individuálnu duchovnú a pastoračnú činnosť (spovedanie, zaopatrovanie...) za týchto podmienok:
 • 1. termín musí byť vopred individuálne dohodnutý (telefonicky, mailom, na web stránke...)
 • 2. osoba musí byť zdravá a bez nariadenej karantény
 • 3. dodržanie všetkých epidemiologických opatrení (respirátor, dizinfekcia, vhodný odstup...)

 • Na kostol: bohuznámi 20 €, 30 € a 50 €
 • Na charitu: bohuznáma 50 €
 • Z vyslúženia iniciačných sviatostí: Miroslavy Kornošovej 50 €
 • Z pohrebu: Zuzany Čurillovej 30 €, Emila Árvaia 100 €, Jána Farbiaka 30 €

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 • Pondelok:  08:00 - 12:00
 • Streda:       08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        08:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Zvonček

Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy