Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 16
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
† Anna, Štefan a rodičia
Václavík
9.00
farská
Za farnosť
Kaniansky
10.30
detská
Za Božiu pomoc, zdravie pre Petru a jej rodinu
Nepšinský
19.00
† Marián Kurčík
Matej, OP.
9.30
Lieskovec
† Ján a rodičia Jozef a Amália, Ondrej a Mária
Václavík

6.00
† Mária a Július Randoškoví
Václavík
12.00
† Ján a Irena, Etela, Jozef, Vladimír, Jozef, Martin
Nepšinský
17.00
† Ján a Ružena Kováčoví
Kaniansky

6.00
† Mária a Vincent a ich rodičia
Václavík
12.00
Poďakovanie za 80 r. života
Nepšinský
17.00
† Daniel a rodičia
Kaniansky

6.00
† Mária, Rudolf, Ondrej, Anton, Marián
Václavík
12.00
† Michal, Mária, Emil a starí rodičia
Kaniansky
17.00
† Pavol a Anna
Nepšinský

6.00
Za zdravie a Božiu pomoc Petrovi a jeho rodine
Václavík
12.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku
Kaniansky
17.00
† rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia Juraj a Anna
Nepšinský

6.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov s rodinami
Václavík
12.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ondráčkovú
Kaniansky
17.00
† Ján, Elena, Imrich
Nepšinský
18.00
Lieskovec
† Miloš, Emil, Pavel
Kaniansky

6.30
† manžel Štefan
Václavík
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Kaniansky

7.00
† Anna, Jozef, Diter a rodičia
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Václavík
10.30
detská
Za Božiu pomoc pre syna a vnukov
Václavík
19.00
† Stanislav Renčko a rodičia z oboch strán
Lupták
9.30
Lieskovec
Za zdravie, Božiu pomoc pre Ľubku s rodinou
Kaniansky

 • V nedeľu 15.12. o 20.00 hod. sa uskutoční v našom kostole adventný koncert. Srdečne pozývame.
 • V našej farnosti začne od pondelka do piatka vianočné spovedanie. Kňazi dekanátu budú spovedať denne od 9.00 do 12.00 hod. a poobede od 13.00 do 16.00 hod. Môžete si zvoliť spovedníka podľa uváženia.
 • V utorok 17. 12. dopoludnia navštívime chorých. Prosíme Vás, nahláste ich v sakrestii kostola.
 • V stredu 18.12. bude o 12.00 hod. sv. omša v charite.
 • Vo štvrtok 19.12. slávime v našom kostole sv. Alžbety výročie posvätenia chrámu. Túto udalosť oslávime pri všetkých sv. omšiach počas dňa.
 • V piatok 20.12. udelíme v našom kostole vianočné pomazanie chorých pri večernej sv. omši o 17.00 hod. Kňazi budú spovedať od 14.00 hod. Vianočné pomazanie chorých môže prijať ten, komu sa zhoršila choroba alebo sa pridružila iná choroba. V tej istej chorobe možno prijať pomazanie iba jedenkrát. V prípade pochybnosti sa informujte u kňazov.
 • Tak ako každý rok, aj tento Vás charita prosí o koláče pre ľudí bez domova. Bližšie informácie sú na výveske.
 • Na budúcu nedeľu je 4. adventná nedeľa. Od 15.00 hod. začne hromadná sv. spoveď, prídu spovedať všetci kňazi dekanátu. Povzbudzujeme Vás, by ste si vykonali vianočnú sv. spoveď.
 • Dnes je pri všetkých sv. omšiach decembrová zbierka na kostol. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.

 • Na kostol: p. Laburdová 10€
 • Z krstu: Lukáša Jodasa 40€
 • Z pohrebu: Věry Berkyovej 20€

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Vladimír Václavík 0902 398422
 • Diakon: Mgr. Tomáš Švingál
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy