Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 16
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
† členovia ružencového bratstva
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
† Janka Semaničová
Václavík
18.00
† Mikuláš (14.výročie úmrtia)
Václavík
19.30
mládežnícka
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a jej rodinu
Matej, OP.
9.30
Lieskovec
† Ondrej, Mária, Pavel, Ľudmila
Kaniansky

6.30
Za zdravie a BP pre Jána s rodinou, Annu s rodinou a Emíliu
Nepšinský
12.00
Za Božiu pomoc a zdravie pre Júliu
Kaniansky
17.00
Poďakovanie za 40 r. života pre Martina
Václavík

6.30
† Anna a Imrich Matúškoví
Nepšinský
12.00
† Angela, Štefan, Jarmila
Kaniansky
17.00
Za Božiu pomoc a uzdravenie sestry Marty
Václavík

6.30
† Dušan, (10. výročie úmrtia) a jeho rodičia
Václavík
12.00
† rodičia, manžel, súrodenci
Kaniansky
17.00
† rodina Dendišová, Ján, Anna, Štefan
Nepšinský

6.30
† Andrej a Františka
Kaniansky
12.00
Za zdravie a BP Anke a jej dcére Danke s rodinou
Dominikán
17.00
† Ľubka Kajanová
Václavík

6.30
† Anton a Emília, Ján a Margita
Nepšinský
12.00
† Mária, Ľubomír, Peter Blecha
Kaniansky
17.00
† Vojtech, Mária, Martin, Anton, Vilma
Václavík
18.00
Lieskovec
† Ján, Dominik, Mária, Rozália, Emília
Nepšinský

06.30
Za zdravie a BP pre Miroslava a Luciu s rodinou
Kaniansky
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Václavík

7.00
† manžel Peter a rodičia
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Václavík
10.30
detská
Poďakovanie za 60 r. manželstva
Václavík
18.00
† Veronika, Martin, Mária, Ondrej, Helena
Kaniansky
19.30
mládežnícka
† Štefan, Pavol a ostatní príbuzní
Lupták
9.30
Lieskovec
† Július, (1. výročie úmrtia)
Nepšinský

 • Minulú nedeľu bola mesačná zbierka na opravu strechy kostola. Nazbierali sme 1573,59€ a v Lieskovci 204,5€. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Vo štvrtok 24.10. budú celodiecézne rekolekcie v Badíne. Sv. omša začne o 9.30 hod. Srdečne pozývame.
 • Odchod autobusu pre prihlásených účastníkov na púť do Báču v sobotu 26.10.2019 bude o 7.00 hod. ráno z ulice Ľ. Štúra.
 • Fotky z 1. sv. prijímania a birmovky si môžete prevziať v sakrestii kostola.
 • Budúca nedeľa je 30. nedeľa v cezročnom období. Sv. omše budú ako obvykle. V noci z 26.10. na 27.10. sa mení čas - o tretej hod. letného času posúvame hodinky na druhú hodinu stredoeurópskeho času.
 • Dnes je pri všetkých sv. omšiach zbierka na misie. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.

 • Na kostol: bohuznáma 100€, r. Krajčová 50€
 • Z pohrebu: Márie Oravcovej 20€, Matildy Makovinskej 50€

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Vladimír Václavík 0902 398422
 • Diakon: Mgr. Tomáš Švingál
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy