Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 16
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
† členovia ružencového bratstva
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
Za zdravie, Božiu pomoc, pokoj pre rodinu Václavíkovú
Václavík
19.00
mládežnícka
† Miroslav Mistrík, Zuzana Krpelánová, Štefan a Emília
Václavík
9.30
Lieskovec
† Tomáško
Kaniansky

6.30
† Ján Dibaľa a jeho rodičia
Václavík
12.00
† Veronika
Kaniansky
17.00
† Vladimír Hacek
Nepšinský

6.30
Za B. pomoc a šťastný pôrod pre vnučky Máriu a Miriam
Václavík
12.00
† Anna a Jozef Handlovský
Kaniansky
17.00
Za zdravie a B. pom. pri skúškach pre Nikolku a Adriánka
Nepšinský

6.30
† rodina Krnáčová, manžel Vojtech
Václavík
12.00
† Emil a jeho rodičia
Kaniansky
17.00
† Tibor Kalina, (1. výročie úmrtia)
Nepšinský

6.30
† Juraj Drugda
Václavík
12.00
† Ján
Kaniansky
17.00
† rodičia Ľudovít a Júlia, dcéra Alica s manželom Branislavom
Nepšinský

6.30
Poďakovanie za 70 r. života pre Annu R.
Václavík
12.00
† Ondrej a Angela, starí rodičia
Kaniansky
17.00
Za požehnanie manželov Michala a Moniky a celej ich rodiny
Nepšinský
18.00
Lieskovec
Za Božiu pomoc pre rodinu
Václavík

6.30
† Anna Mistríková, (2. výročie úmrtia)
Václavík
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Kaniansky

7.00
† členovia ružencového bratstva
Kaniansky
9.00
farská
Za farnosť
Václavík
10.30
detská
† Ladislav, Ondrej, Mária
Václavík
19.00
mládežnícka
† Pavel Both
Trochan
9.30
Lieskovec
† Mária, (1. výročie úmrtia)
Nepšinský
11.00
Zolná
Nepšinský

 • Minulú nedeľu sestry Vincentky predávali perníkové srdiečka na zbierku Boj proti hladu. Vyzbierali 1031,49 €. Sestry vyslovujú poďakovanie všetkým, ktorí prispeli.
 • Koledníci Dobrej Noviny vyzbierali v našej farnosti 1927€. Peniaze boli odoslané do ústredia ERKA, odtiaľ budú preposlané do Afriky. Za vašu štedrosť srdečné Pán Boh zaplať.
 • Dnes je pri všetkých sv. omšiach januárová zbierka na kostol. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.
 • V stredu 29.1. sa uskutoční stretnutie ružencových horliteliek po večernej sv. omši. Účasť nutná.
 • Tento týždeň je prvá sobota mesiaca februára - autobus na Staré Hory pôjde ako obvykle, záujemcovia nech sa hlásia u pani Žiakovej.
 • Na budúcu nedeľu Cirkev slávi Hromnice – sviatok Obetovania Pána. Pri všetkých sv. omšiach požehnáme sviece v mariánskej kaplnke.
 • Pozývame Vás na modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov do mestskej haly v Klokočine - Nitre dňa 16.2.2020. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Tužinskej. Bližšie informácie sú na výveske.
 • Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva na Deň otvorených dverí žiakov 5. a 9. ročníka od 10.2.-21.2.2020. Bližšie informácie sú na výveske.
 • Naša farnosť pripravuje kultúrny program pre tých, ktorí majú služby vo farnosti. Pozývame na operetu Hrnčiarsky bál do Banskej Bystrice dňa 21.2.2020 o 18.30 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.

 • Na kostol: bohuznámy 10€, 20€
 • Z pohrebu: Magdalény Gajdošíkovej 20€

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Vladimír Václavík 0902 398422
 • Diakon: Mgr. Tomáš Švingál
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy