Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 27
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7:00
OTP 25 %
† Vlasta a Karol Felixoví
Ščúry
9:00
Očkovaní
Za farnosť
Kaniansky
10:30
OTP 25 %
† Milan, Elena a ostatná rodina
Ščúry
11:00
Základ 1os/15m2
Cirkevná škola
Kraus
19:00
Očkovaní
Za obrátenie a BP pre rod. Hedvigy Pavlíkovej
Trochan
09:30
OTP 25%
Lieskovec
Kraus

6:30
Základ 1os/15m2
Poďakovanie za požehnaný život
Ščúry
12:00
OTP 25 %
† Rodičia Jozef a Anna, brat Martin
Kaniansky
17:00
OTP 25 %
† Lukáš, rodina Chovancová a Ľuptáková
Kraus

6:30
Základ 1os/15m2
Za zdravie a BP pre Stanislavu a ostatnú rodinu
Ščúry
12:00
OTP 25 %
† Jozef Mojžiš
Kaniansky
17:00
OTP 25 %
† Mikuláš
Kraus

6:30
Základ 1os/15m2
† rodičia, brat Jozef, sestra Margita
Ščúry
12:00
OTP 25 %
† starí rodičia Babaloví a Felixoví
Kaniansky
17:00
OTP 25 %
† Miroslav
Kraus

6:30
Základ 1os/15m2
† Valentín, Margita, súrodenci, švagrovia, švagriné a synovci
Ščúry
12:00
OTP 25 %
Za zdravie a BP pre Stanislavu a ostatnú rodinu
Kaniansky
17:00
OTP 25 %
Za zdravie a BP pre Jána a Annu s rodinami, Emíliu
Kraus

6:30
Základ 1os/15m2
† Štefánia, Peter, Miroslava, Ladislav a Vladimír
Ščúry
12:00
OTP 25 %
Za zdravie BP pre vnuka Jána
Kaniansky
17:00
OTP 25 %
† Zuzana, Július, rodina Donovalová, Filkusová a Luciaková
Ščúry
18:00
OTP 25%
Lieskovec
Kraus

6:30
OTP 25 %
† Irena a Michal Budinskí
Ščúry
18:00
OTP 25 %
Za pochovaných v uplynulom týždni
Kraus

7:00
OTP 25 %
† Ladislav, Vladimír, Peter a Štefánia
Ščúry
9:00
Očkovaní
Za farnosť
Kaniansky
10:30
OTP 25 %
Za zdravie a BP pre Margitu, Rozáliu a Máriu s rodinami
Ščúry
11:00
Základ 1os/15m2
Cirkevná škola
Kraus
19:00
Očkovaní
† Emil, Mária, Ján a Pavel
Viglaš
9:30
OTP 25%
Lieskovec
Kraus

 • Dnes po svätých omšiach je celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Od pondelka 18. 10. zostáva náš okres v červenej fáze. Sv. omše budú nasledovne:
 • -Pondelok – piatok:
 • - - ráno – režim „Základ“
 • - - obed – režim „OTP“
 • - - večer – režim „OTP“
 • Sobota – režim „OTP“
 • Nedeľa:
 • - - 07:00 – režim „OTP“
 • - - 09:00 – režim „Očkovaní“
 • - - 10:30 – režim „OTP“
 • - - 11:00 – režim „Základ“ – areál ZŠ sv. Dominika Savia
 • - - 19:00 – režim „Očkovaní“
 • - „Základ“ (1 osoba na 15 m2 a povinný zoznam účastníkov),
 • - „OTP“ (kapacita 25 % a povinný zoznam účastníkov),
 • - „Očkovaní“ (bez kapacitného obmedzenia ale s povinným zoznamom účastníkov).
 • Vzhľadom na aktuálnu situáciu pridávame jednu nedeľnú sv. omšu, ktorá sa bude konať na dvore cirkevnej Základnej školy sv. Dominika Savia. Táto bude v režime „Základ“. Môžu sa jej teda zúčastniť všetci veriaci (kapacita 90 ľudí), ktorí nie sú zaočkovaní, nemajú test alebo neprekonali Covid. Aj vonku je potrebné zapísať sa pri vchode a mať celý čas prekryté dýchacie cesty rúškom či respirátorom. Zaočkovaných prosíme, aby využili sv. omše v režime „Očkovaní“.
 • V piatok 22. 10. na sviatok patrocínia filiálneho kostola sv. Jána Pavla II. bude celodenná adorácia v Lieskovci od 10:00 do 18:00 hod. Hodová sv. omša bude v nedeľu 24. 10. 2021 o 9:30 hod.
 • Vyšlo nové číslo časopisu zvolenských farností – Naše Spoločenstvo. Keďže je po čase opäť tlačené farebne, odporúčaný príspevok vzrástol na 0,80 €. Ďakujeme redakčnej rade za ich obetavú službu.
 • Misie vo farnosti – vzhľadom na obmedzenia, súvisiace so zhoršenou epidemickou situáciou, sa ľudové misie nebudú konať v novembri tohto roku, ale až v júni 2022. Zotrváme však v modlitbách a trpezlivom očakávaní ovocia pôsobenia misionárov v našej farnosti.
 • Oznamujeme veriacim, že úmysly na sv. omše do konca tohto roka už nezapisujeme. Úmysly na sv. omše na rok 2022 bude možné nahlásiť vo farskej kancelárii od budúceho mesiaca – novembra.
 • Vyzývame členov SSV, aby si prišli prebrať svätovojtešský kalendár na rok 2022 s podielovými knihami. Urobiť tak môžete počas úradných hodín vo farskej kancelári do 30. 11. 2021. Členský poplatok je 8 €.

 • Z krstu: Lukáša Vedru 50 €, Jakuba Kučeru 20 € a Henricha Majera 50 €
 • Zo sobáša: novomanželov Manákovcov 50 €
 • Z pohrebu: Jozefa Čipčalu 10 € a Vladimíra Osvalda 20 €

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mgr. Jozef Kraus, farár

Úradné hodiny

 • Pondelok:  08:00 - 12:00
 • Streda:       08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        08:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Farár: Mgr. Jozef Kraus - mobil: 0905 452 811
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484 909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 533 21 22
 • Farský úrad - mobil: 0911 588 977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Zvonček

Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy