Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 23
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
Za ťažko chorú dcéru Oľgu
Kaniansky
9.00
farská
Za farnosť
Kaniansky
10.30
detská
† Pavel Čierny
Ščúry
19.00
mládežnícka
† Margita a Pavol, súrodenci Juraj, Ján, Magdaléna
Ščúry
9.30
Lieskovec
† Juraj, Ján, Matúš, Elena, Štefan, rodičia a starí rodičia
Nepšinský

6.30
Za uzdravenie manželstva a správnu kresť. výchovu detí
Kaniansky
18.00
† starí rodičia Babaloví
Ščúry

6.30
† Mária Izáková, (3. výročie úmrtia)
Kaniansky
18.00
† Peter Žiak, (2. výročie úmrtia)
Ščúry

6.30
† Ján a Elena a ich rodiča
Kaniansky
18.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja
Ščúry

6.30
† Ján a Juraj
Kaniansky
18.00
† Pavol, Anna, Martin Mičianoví
Ščúry

6.30
† rodičia Jozef a Margita, brat Jozef, sestra Margita
Kaniansky
18.00
Poďakovanie za 50 r. života pre Jána
Ščúry
18.00
Lieskovec
Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Helenu
Nepšinský

6.30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Nepšinský
8.00
Za farnosť
Nepšinský
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Kaniansky
9.30
Lieskovec
Za Božiu pomoc pre Ľubku, (50 r. života)
Ščúry

7.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa s rodinou
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
† rodičia Ján a Anna Pálkoví, Martin Žiak
Ščúry
19.00
mládežnícka
† Magdaléna, Arthur, Terézia
Ščúry
9.30
Lieskovec
† Anna, (1. výročie úmrtia)
Kaniansky

 • Dnes je 19. nedeľa v cezročnom období.
 • V sobotu 15.8. Cirkev slávi prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Svätá omša bude aj o 8.00 hod. a v Lieskovci o 9.30 hod.
 • Rádio Lumen v spolupráci s farnosťou Banská Bystrica - Katedrála vás 15.8. pozývajú na Fatimský večer. Bližšie informácie sú na výveske.
 • Ďakujeme mládeži, že pripravila pestrý a hodnotný program pre deti počas uplynulého týždňa. Nech vám to Pán odmení.
 • Budúca nedeľa je 20. nedeľa v období cez rok. Pri všetkých sv. omšiach bude mesačná zbierka na kostol. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.

 • Na kostol: Margita Denešová 40€
 • Z krstu: Ely Sliačanovej 20€, Tamary Vaculčiak 100€
 • Zo sobáša: novomanželia Daniheloví 50€
 • Z pohrebu: Romana Kováča 20€, Marty Kapišinskej 20€, Pavla Mojžitu 100€

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
- Pondelok 31.8.
Sobášna náuka - Kňaz
- Pondelok 07.9.
Sobášna náuka - Lekár
- Pondelok 14.9
Sobášna náuka - Psychológ
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

 • Zatvorené od 20 do 24.7.2020 
 • Pondelok:  07:00 - 12:00
 • Streda:       07:00 - 12:00 a 13.00 - 16.00
 • Piatok:        07:00 - 12:00

NÁUKY (cez prázdniny):

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy