Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 5
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
† rodičia Ondrej, Mária a syn Ján, Lukáš
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
† Jozef Tomáška
Uram
18.00
† Vladimír, rodičia z obidvoch strán
Uram
19.30
mládežnícka
† z rodiny Chovanovej
Strečok
9.30
Lieskovec
† Ján
Kaniansky

6.30
† Mária Beranová
Nepšinský
12.00
† Mária Mikšíková, (1. výročie)
Kaniansky
17.00
† Jarka (2. výročie) a jej rodičia
Uram

6.30
† Júlia Malatincová
Nepšinský
12.00
† kňaz Ján
Kaniansky
17.00
† manžel František a syn Ľubomír
Uram

6.30
† Ondrej (5. výročie), rodičia Matúš a Emília
Nepšinský
12.00
† Milan Dendiš
Kaniansky
17.00
† rodina Malová, Tomková
Uram

6.30
† z rodiny Nociarovej
Nepšinský
12.00
† Lukáš, Ondrej, Mária
Kaniansky
17.00
† Emil Paulenka
Uram

6.30
† otec Pavol
Nepšinský
12.00
† z rodiny Kamenskej a Sklenkovej
Kaniansky
17.00
† Helena Muchová
Uram
18.00
Lieskovec
† Michal, Mária, Jozef, Mária, Milan
Nepšinský

6.30
† Valentín, Margita, súrodenci, švagrovia a synovci
Kaniansky
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Uram
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán

7.00
† členovia ružencového bratstva
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Uram
10.30
detská
† z rodiny Šedinovej, Kamiačovej, Rečkovej
Uram
18.00
† rodičia Mária a Ján Jurecoví
Kaniansky
19.30
mládežnícka
Za zdravie a Božiu pomoc pre deti
Trochan
9.30
Lieskovec
Za Božiu pomoc pre manželov, (25. výročie)
Nepšinský

 • Dnešnú nedeľu do našej farnosti zavítali sestry Vincentky z Krupiny a budú ponúkať na predaj perníkové srdiečka, prostredníctvom ktorých podporíme zmiernenie chudoby ľudí v zahraničí.
 • Prebieha ružencový mesiac október. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
 • - stačí sa pomodliť štvrtina celého ruženca čiže 5 desiatkov.
 • - k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o jednotlivých tajomstvách.
 • - pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 • Horliteľky sv. ruženca budú mať stretnutie v utorok po sv. omši večer.
 • Budúca nedeľa je 29. nedeľa v cezročnom období, je to taktiež misijná nedeľa. Pri všetkých svätých omšiach bude zbierka na Pápežské misijné diela.

 • Z krstu: Timoteja Turčíka 50 €
 • Z pohrebu: Ján Gaborčík 50 €, Mariana Murínová 10 €, Ján Gaborčík ml. 30 €
 • Na kostol: Bohuznáma 50 €, Imrich Beseda s manželkou 100 €

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny

Cez prázdniny 13.8.-16.8. a 27.8.-31.8. zatvorené.

 • Pondelok:  07:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 • Streda:       07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Piatok:        07:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ThLic. Marian Uram
 • Diakon: Mgr. Lukáš Líška
 • Farský úrad - linka:   +421 45 5332122
 • Farský úrad - mobil: +421 45 911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy