Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 25
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7:00
Za členov ružencového bratstva
Ščúry
9:00
farská
Za farnosť
Ščúry
10:30
detská
Poďakovanie za 10 rokov manželstva
Kaniansky
18:00
† sestra Viera (1. výročie)
Kaniansky
9:30
Lieskovec
Kraus
11:00
Zolná
Kraus

6:30
Za zdravie a BP pre Miroslava a rodinou
Ščúry
18:00
† Alojz (40. výročie)
Kraus

6:30
Za zdravie a BP pre Luciu
Kraus
18:00
† Blanka Hošková
Ščúry

6:30
† Dominik Brusák
Kraus
18:00
† Helena a Štefan Ďurovičoví, Mária a Štefan Kútikoví
Ščúry

6:30
† Štefan a Alžbeta, deti Helena a Štefan
Kraus
18:00
† Helena a Štefan Ivaničoví
Ščúry

6:30
Za duše v očistci
Kraus
18:00
† Valéria a Jozef Soboňoví, Helena a Štefan Benčatoví
Kaniansky
18:00
Lieskovec
Ščúry

6:30
† Ján Gonda
Ščúry
18:00
Za pochovaných v uplynulom týždni
Kaniansky

7:00
Za zdravie a BP pre rodinu Karlovskú
Kraus
9:00
farská
Za farnosť
Kraus
10:30
detská
† Rudolf Nováček
Ščúry
18:00
Za zdravie, BP a dar živej viery pre deti a vnúčatá
Kaniansky
09:30
Lieskovec
Kaniansky

 • Slávime 18. nedeľu v období cez rok.
 • Júlová zbierka na kostol činila vo Zvolene 1 308,60 € a v Lieskovci 302,20 €. Za vaše dary vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať!
 • Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a vyznaním viery. Okrem toho treba splniť 3 podmienky: svätá spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
 • Tento týždeň je 1. piatok v mesiaci august. Spovedať budeme v pracovných dňoch pol hodinu pred rannými a hodinu pred večernými sv. omšami. Prosíme, aby ste ku sviatosti zmierenia prichádzali priebežne počas celého týždňa. (Nie je povinnosťou si vykonať spoveď v deň prvého piatku.) Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii kostola, bude pán farár spovedať v stredu 4. 8. v dopoludňajších hodinách
 • Prosíme tých, ktorí sa chcú zúčastniť fatimskej soboty na Starých Horách dňa 7 .8. 2021, aby sa prihlásili v sakristii kostola. Autobus pôjde od knižnice o 8:30 hod.
 • Budúca nedeľa je 19. nedeľa v cezročnom období.
 • V našej farnosti sa od 6. 11. do 14. 11. 2021, pred slávnosťou patrónky sv. Alžbety, uskutočnia ľudové misie, ktoré povedú misionári Redemptoristi. Aby sme sa duchovne pripravili na misie, budeme sa vždy na konci svätej omše po modlitbe za kňazov modliť modlitbu za misie, ktorá bude prezentovaná na kostolných obrazovkách a môžete ju nájsť aj na laviciach v printovej forme. (Obrázky si neberte so sebou.)
 • Pápežské misijné diela pozývajú zapojiť sa do iniciatívy modlitieb ruženca počas 40 dní za Slovensko a za pápeža Františka. Iniciatíva prebieha v dátume od 7. 8. do 15. 9. 2021. Informácie nájdete na plagáte na výveske.
 • Komunita Emanuel pozýva na 26. ročník víkendového stretnutia pre mladých vo veku 18 – 30 rokov s názvom On je živý. Informácie o registrácií nájdete na plagáte na výveske.

 • Na kostol: bohuznámy 5 €
 • Z krstu: Milana Dolniaka 50 €
 • Z pohrebu: Anastázie Balážovej 100 €, Pavla Orsága 50 €, Kataríny Gocníkovej 50 €

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mgr. Jozef Kraus, farár

Úradné hodiny

 • Pondelok:  08:00 - 12:00
 • Streda:       08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 • Piatok:        08:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť!

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Farár: Mgr. Jozef Kraus - mobil: 0905 452 811
 • Kaplán: Mgr. Martin Ščúry - mobil: 0950 484 909
 • Diakon: Mgr. Michal Barniak
 • Farský úrad - linka:   045 533 21 22
 • Farský úrad - mobil: 0911 588 977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006

Zvonček

Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy