Farské oznamy

Hodnotenie užívateľov:  / 20
StrašnýNajlepší 

Týždenné farské oznamy

7.00
† Izabela, Róbert, Ján, Anna, Ján a Janka
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
† z rodiny Krupčiakovej a Hanušovej
Václavík
19.00
mládežnícka
† rodičia, starí rodičia, Zdenka, Lucia, Teodor st., Teodor ml.
Václavík
9.30
Lieskovec
† Margita, Anna, Juraj, Rudolf
Kaniansky

6.30
† Michal a Elena, deti Mária a Elena
Václavík
17.00
† Jozef a Štefánia
Nepšinský

6.30
† Alexander, Katarína, syn Alexander
Nepšinský
17.00
† starí rodičia
Václavík

6.30
† Mária, Anna, Ondrej, Ján a starí rodičia
Václavík
17.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Tibora
Nepšinský

6.30
Za zdravie a Božiu pomoc pre Luciu s rodinou
Nepšinský
17.00
† Magdaléna Kuricová
Václavík

6.30
† Juraj Drugda
Václavík
17.00
Za duše v očistci
Kaniansky
18.00
Lieskovec
† Jozef, Mária, Michal, Milan, Mária
Nepšinský

6.30
Za zdravie, Božiu pomoc pre Erika a jeho rodinu
Nepšinský
15.30
Geriatria 3.p
Sv. omša pre pacientov v nemocnici
Dominikán
18.00
Za pochovaných v tomto týždni
Václavík

7.00
Za členov ružencového bratstva
Nepšinský
9.00
farská
Za farnosť
Nepšinský
10.30
detská
† Mária, Ondrej, Ladislav
Václavík
19.00
mládežnícka
† Marián, Paulína a Ján
Václavík
9.30
Lieskovec
† Angela, Jozef, Cecília, Margita
Kaniansky
11.00
Zolná
Kaniansky

PONDELOK 01.06. 12:00
† rodina Malová a Tomková
Kaniansky
UTOROK 02.06. 12:00
† Štefan a Cecília, ich dcéra Božena
Kaniansky
STREDA 03.06. 12:00
† Pavol, Mária, Jozef, Pavel, Paulína
Kaniansky
ŠTVRTOK 04.06. 12:00
Za B. pomoc a zdravie pre dcéru Zuzanu a syna Michala
Kaniansky
SOBOTA 05.06. 12:00
Za zdravie a B. pomoc pre brata Jána s rod., sestru Annu s rod. a Emíliu
Kaniansky

 • Minulú nedeľu sme mali zbierku na masmédiá. Nazbierali sme 985,55 € a v Lieskovci 109,50 €. Za dary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca jún. Spovedať k prvému piatku budeme pred každou sv. omšou. Taktiež je prvá sobota mesiaca – z dôvodu karantény sa púť na Staré Hory nekoná.
 • Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zatiaľ zostáva dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši.
 • Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice. Sv. omše budú ako obvykle.

 • Na kostol: bohuznámy 100€.
 • Z krstu: Sofie Mirgovej 10€.
 • Z pohrebu: Genovévy Višňovskej 50€, Jozefa Kloudu 50€, Oľgy Konôpkovej 50€, Anny Markusovej 50€, Jána Krnáča 20€, z poďakovania od pozostalých 50€.

Pondelok 18:00
Sobášna náuka
Treba sa vopred nahlásiť!
Štvrtok 18:00
Krstná náuka
Treba sa vopred nahlásiť!

Mons. Vojtech Nepšinský, farár – dekan

Úradné hodiny (dočasne)

 • Pondelok:  07:00 - 12:00
 • Streda:       07:00 - 12:00 a 13.00 - 16.00
 • Piatok:        07:00 - 12:00

NÁUKY:

 Je potrebné vopred sa nahlásiť !

 

UPOZORNENIE: Kvôli karanténne sa sobášne náuky odkladajú na neurčito.

O termínoch budeme informovať priebežne.

 • Sobášna:  Pondelok o 18:00 hod.
 • Krstná:     Štvrtok     o 18:00 hod.

Kontakt

 • Dekan: ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD.
 • Kaplán: ICLic. Vladimír Václavík 0902 398422
 • Diakon: Mgr. Tomáš Švingál
 • Farský úrad - linka:   045 5332122
 • Farský úrad - mobil: 0911 588977
 • Email: zv.mesto@fara.sk
 • Číslo účtu IBAN: SK7211110000006615286006
Nachádzaš sa tu: Home Editor Nové Farské oznamy Farské oznamy