Zápis detí do 1. ročníka cirkevnej ZŠ sv. Dominika Savia

Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 

Riaditeľstvo ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene oznamuje, 
že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v piatok 7.4. od 14.00 do 18.00 hod. a v sobotu 8.4. od 9.00 do 12.00 hod. v budove školy na ul. M.M.Hodžu 9 vo Zvolene. Prijímame deti zo všetkých obvodov, doneste si so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Naša katolícka škola ponúka:
- účasť na bohoslužbách, nácvik duchovných programov a slávnostných akadémií

- školská kaplnka sv. Dominika Savia v budove školy
- stretnutia s duchovnými osobami
 - profesionálny spevácky zbor
- výhodnú polohu v strede mesta

- blízkosť základnej umeleckej školy
- zubná ambulancia v priestoroch školy
- práca s počítačom a internetom od 1. ročníka
- výučba anglického jazyka od 1. ročníka
- školský klub detí a školská stravovňa
- pobyty v škole prírode
- plavecký a lyžiarsky výcvik
- rozsiahla krúžková činnosť
- rodinná atmosféra
Základná škola sv. Dominika Savia je pripravená poskytnúť vášmu dieťaťu vzdelanie a výchovu, ktorá bude dobrým základom pre jeho úspešný štart do života.