Dišpenz sa ruší k 30.06.2021

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska

všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach

stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko,

a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Zdroj: TK KBS