Nedeľa Božieho milosrdenstva 2017 v Lieskovci

Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 

V nedeľu 23.4.2017 o 15.00 hod. Vás pozývame do kostola v Lieskovci, kde budú chvály, ohlasovanie a adorácia na tému: „Božie milosrdenstvo v storočnici Fatimy pre slovenské rodiny a svet.“ Srdečne Vás pozýva spevokol z Lieskovca, evanjelizačný tím a o. Václav Kocian z Jasu.

Kto si v tento deň pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.